Μάθηση μέσω παιχνιδιού

Μάθηση μέσω παιχνιδιού

Αν και το πότε αρχίζει κανείς να μαθαίνει μια γλώσσα είναι σημαντικό, το πώς είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες που μαθαίνουν μια γλώσσα μέσω εμβάπτισης είναι σημαντικά πιο άπταιστα από εκείνους που την μαθαίνουν με έναν πιο διαμορφωτικό τρόπο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η γλώσσα μαθαίνεται καλύτερα μέσω της καθημερινής εμβάπτισης και όχι μέσω ενός μαθήματος.

Το παιχνίδι είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσα από το παιχνίδι, αναπτύσσουν δεξιότητες που μπορούν να διατηρήσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Πολλές επιστημονικές μελέτες επικεντρώνονται κυρίως στην κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά έχουν προδιάθεση να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Τους βγαίνει φυσικά και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια εκ μέρους τους. Παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον και δίνοντας στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις έμφυτες δεξιότητές τους, τα εξοπλίζουμε με τη μάθηση που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε παιδί είναι μοναδικό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ενοποιημένη μέθοδος που να είναι καλύτερη από μια άλλη όταν πρόκειται για διδασκαλία. Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουμε τις ευκαιρίες και την καθοδήγηση χωρίς να προσπαθούμε να επιβάλουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο. Δίνοντας στα παιδιά επιλογές, επιτρέποντάς τους να πειραματιστούν και χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας, όλα αυτά μέσα σε ένα ασφαλές και αγαπημένο περιβάλλον, θα βοηθήσουν κάθε παιδί να αναπτύξει τις μοναδικές προσωπικές του δεξιότητες και να μάθει με το δικό του ρυθμό, απολαμβάνοντας κάθε βήμα του.