Θα μπερδευτεί το παιδί μου όταν εκτίθεται σε δύο γλώσσες; Τι γίνεται με την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας;

Θα μπερδευτεί το παιδί μου όταν εκτίθεται σε δύο γλώσσες; Τι γίνεται με την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας;

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί γονείς απέφευγαν να διδάσκουν στα μικρά παιδιά τους μια δεύτερη γλώσσα από φόβο μήπως τα μπερδέψουν. Επιπλέον, οι γονείς που ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν μια άλλη γλώσσα είχαν την κοινή πεποίθηση ότι είναι καλύτερο να το κάνουν αργότερα στην παιδική ηλικία και αφού το παιδί έχει κατακτήσει τη μητρική του γλώσσα. Αυτές οι πεποιθήσεις συχνά υποστηρίζονται από ορισμένους επαγγελματίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανατροφή ενός δίγλωσσου παιδιού μπορεί να επηρεάσει τη μητρική γλώσσα του παιδιού. Αν και οι έρευνες έχουν καταρρίψει αυτόν τον μύθο τις τελευταίες δεκαετίες, είναι κατανοητό ότι πολλοί γονείς εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι για το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους.

Ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες κοινές ανησυχίες με βάση στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα και την κοινή λογική. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος αυτού του άρθρου οι περισσότερες από τις ερωτήσεις σας θα έχουν απαντηθεί.

Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες, ενώ οι έρευνες υποστηρίζουν διάφορα οφέλη από τη διγλωσσία ή την πολυγλωσσία. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες μας καθησυχάζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι παραπάνω από ικανός να μάθει άπταιστα πολλές γλώσσες χωρίς διανοητικό πρόβλημα, όπως ακριβώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιθώρια να μάθει τόσα άλλα πράγματα από το παίξιμο οργάνων, την εκμάθηση μαθηματικών, τις πολεμικές τέχνες… ο κατάλογος είναι ατελείωτος.

Ορισμένες από τις ανησυχίες των γονέων βασίζονται στην πεποίθηση ότι η ομιλία περισσότερων από μία γλωσσών θα καθυστερήσει αναπόφευκτα τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά στην πραγματικότητα είναι σε θέση να μάθουν δύο γλώσσες με τον ίδιο ρυθμό με άλλα παιδιά που μαθαίνουν μόνο μία γλώσσα. Στην πραγματικότητα, οι πιο συνηθισμένες αιτίες καθυστέρησης της ομιλίας περιλαμβάνουν σωματικά προβλήματα, περιορισμένη αλληλεπίδραση με τους φροντιστές και υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία.

Μια άλλη ανησυχία απορρέει από το γεγονός ότι τα δίγλωσσα παιδιά μερικές φορές εναλλάσσονται μεταξύ των γλωσσών, μερικές φορές ακόμη και στη μέση της πρότασης. Η ανάμειξη δύο γλωσσών μεταξύ τους είναι ένα συνηθισμένο και φυσιολογικό στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού που εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ των ηλικιών δύο και τεσσάρων ετών. Μετά από αυτό το αναπτυξιακό στάδιο τα περισσότερα παιδιά θα διακρίνουν μεταξύ των δύο γλωσσών και θα έχουν την ικανότητα να εναλλάσσονται μεταξύ των γλωσσών τους ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Η ομιλία μόνο μιας γλώσσας κάθε φορά παρουσία του παιδιού, δίνει στα παιδιά ένα σαφές, ολοκληρωμένο, γραμματικά ορθό γλωσσικό πρότυπο προς μίμηση και τα βοηθά να περάσουν με ευκολία αυτό το στάδιο.

Ορισμένες οικογένειες μιλούν μόνο μία γλώσσα στα σπίτια τους, ορισμένες μιλούν δύο γλώσσες και ορισμένες μιλούν πολλές γλώσσες. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο ή πολύγλωσσο περιβάλλον και τα παιδιά που εκτίθενται σε διαφορετικές γλώσσες μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο από νωρίς στη ζωή τους, παρουσιάζουν πολύ περισσότερα οφέλη από αυτά που αρχικά πιστεύονταν. Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας πρέπει να γίνεται εις βάρος της ευχέρειας σε μια άλλη γλώσσα.